News

ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการประชาชน เพื่อตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ร่วมกับ นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช และ นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ณ บริเวณสามแยกบ้านใหม่ไทยถาวร ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว

1 48043 48047 48059 48060 48061 48062 48063 s__51494982 s__51494992 s__51568656 s__51568658 s__51568660 s_51568659 y z z2 z3

Comments are closed.