News

ลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

dsc_0018 dsc_0020 dsc_0021 dsc_0031 dsc_0032 dsc_0034 dsc_0035 dsc_0037 dsc_0039 dsc_0041 dsc_0042 dsc_0044 dsc_0045 dsc_0046 dsc_0048 dsc_0049 dsc_0051 dsc_0052 dsc_0054 dsc_0056 dsc_0057 dsc_0059 dsc_0060 dsc_0062 dsc_0063 dsc_0064 dsc_0066 dsc_0068 dsc_0069 dsc_0071 dsc_0072 dsc_0073 dsc_0075 dsc_0076 dsc_0078 dsc_0080 dsc_0081 dsc_0083 dsc_0084 dsc_0086 dsc_0088 dsc_0089 dsc_0091 dsc_0092 dsc_0093 dsc_0095 dsc_0097 dsc_0098 dsc_0100 dsc_0101 dsc_0103 dsc_0104 dsc_0106 dsc_0107 dsc_0109 dsc_0110 dsc_0112 dsc_0113 dsc_0115 dsc_0116 dsc_0118 dsc_0119 dsc_0120 dsc_0122 dsc_0124 dsc_0125 dsc_0127 dsc_0128 dsc_0129 dsc_0131 dsc_0133 dsc_0134 dsc_0136 dsc_0137 dsc_0139 dsc_0141 dsc_0143 dsc_0145 dsc_0146 dsc_0148 dsc_0149 dsc_0151 dsc_0152 dsc_0153 dsc_0155 dsc_0157 dsc_0158 dsc_0159 dsc_0161 dsc_0162 dsc_0164 dsc_0166 dsc_0167 dsc_0169 dsc_0170 dsc_0171 dsc_0173 dsc_0174 dsc_0176 dsc_0177 dsc_0179 dsc_0180 dsc_0182 dsc_0183 dsc_0185 dsc_0186 dsc_0188 dsc_0190 dsc_0192 dsc_0194 dsc_0195 dsc_0197 dsc_0198 dsc_0199 dsc_0201 dsc_0202 dsc_0204 dsc_0206 dsc_0207 dsc_0208 dsc_0210 dsc_0211 dsc_0213 dsc_0214 dsc_0216 dsc_0217 dsc_0219 dsc_0220 dsc_0222 dsc_0223 dsc_0225 dsc_0226 dsc_0228 dsc_0230 dsc_0231 dsc_0232 dsc_0234 dsc_0235 dsc_0237 dsc_0239 dsc_0242 dsc_0244 dsc_0245 dsc_0247 dsc_0248 dsc_0250 dsc_0253 dsc_0255 dsc_0256 dsc_0258 dsc_0259 dsc_0261 dsc_0262 dsc_0264 dsc_0266 dsc_0267 dsc_0268 dsc_0270 dsc_0272 dsc_0274 dsc_0276 dsc_0278 dsc_0279 dsc_0281 dsc_0284 dsc_0285 dsc_0287 dsc_0290 dsc_0291 dsc_0293 dsc_0295 dsc_0297 dsc_0298 dsc_0300 dsc_0301 dsc_0303 dsc_0305 dsc_0307 dsc_0310 dsc_0311 dsc_0312 dsc_0314 dsc_0315 dsc_0318 dsc_0320 dsc_0322 dsc_0323 dsc_0324 dsc_0327 dsc_0329 dsc_0333 dsc_0334 dsc_0335 dsc_0337 dsc_0338 dsc_0339 dsc_0342 dsc_0343 dsc_0344 dsc_0345 dsc_0346 dsc_0347 dsc_0349 dsc_0350 dsc_0351 dsc_0359 dsc_0360 dsc_0362 dsc_0363

Comments are closed.