News

ลงตรวจเยี่ยมจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนสี่แยกไฟแดงสระขวัญ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 (นเรนทรสระแก้ว) และ นายทวีศักดิ์ บัวพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะลงตรวจเยี่ยมจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนสี่แยกไฟแดงสระขวัญ เป็นจุดแรก โดยมีมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน คณะกรรมการบริหารกู้ภัยมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน , อาสาสมัครกู้ภัยสว่างสระแก้ว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ( ๗ วันอันตราย )
ณ สี่เเยกไฟแดงสระขวัญ อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

Comments are closed.