News

ร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพูดคุยกับ ผอ.จุฑาทาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วคนใหม่ เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว พร้อมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

Comments are closed.