News

ร่วมพิธีปลูกป่า พื้นที่บ้านคลองสำอางค์

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ ณ.พื้นที่สาธารณะป่าหนองกระจบ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสำอางค์

ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว  ท่านธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สระเเก้ว ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีปลูกป่าเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นการพัฒนาพื้นที่

ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์

DSC_0005 DSC_0009 DSC_0013 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0031 DSC_0038

Comments are closed.