News

ร่วมต้อนรับนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ (องคมนตรี)

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายก อบจ.สระเเก้ว ร่วมให้การต้อนรับ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสระเเก้ว และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสระเเก้ว ณ โรงเรียนซับม่วงวิทยา ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว

IMG_7103 IMG_7108 IMG_7113 IMG_7115 IMG_7150 IMG_7151 IMG_7153 IMG_7159 IMG_7163 IMG_7164 IMG_7166 IMG_7182 IMG_7183

Comments are closed.