News

รดน้ำขอพรงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย และรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0001 DSC_0005 DSC_0008 DSC_0043 DSC_0046 DSC_0052 DSC_0064 DSC_0085 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0093 DSC_0099 DSC_0102 DSC_0107 DSC_0109 DSC_0110 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0118 DSC_0120 DSC_0122 DSC_0125 DSC_0127 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0134 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0141 DSC_0143 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0150 DSC_0152 DSC_0154 DSC_0156 DSC_0159 DSC_0160 DSC_0163 DSC_0166 DSC_0167 DSC_0168 DSC_0171 DSC_0174 DSC_0175 DSC_0178 DSC_0188 DSC_0190 DSC_0195 DSC_0208 DSC_0212 DSC_0219 DSC_0225 DSC_0227 DSC_0234 DSC_0243 DSC_0254 DSC_0257 DSC_0262 DSC_0264 DSC_0271 DSC_0283 DSC_0290 DSC_0292 DSC_0298 DSC_0318 DSC_0319 DSC_0321 DSC_0338 DSC_0344 DSC_0354 DSC_0360 DSC_0371 DSC_0376 DSC_0382 DSC_0384 DSC_0385 DSC_0389 DSC_0404 DSC_0430 DSC_0433

Comments are closed.