News

มอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ให้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี พันตำรวจเอก ฐาปนนท์ หน่อยพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว.

Comments are closed.