News

มอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ (สพป.สระแก้ว เขต ๒)

วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๕ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ (สพป.สระแก้ว เขต ๒) โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒.

Comments are closed.