News

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ มีการแสดงดนตรีจากศิลปินวงพาราด็อกซ์ และวงซามูไร ณ เวทีกลางอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.