News

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ มีการแสดงดนตรีจากวงซามูไร และวง Copy Show ตูน บอดี้เเสลม ณ เวทีกลางอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.