News

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ มีการประกวดร้องเพลง “สิงห์ Go To The Star “เเละการแสดงดนตรีจากวงโอเวอร์เฮด ณ เวทีกลางอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

Comments are closed.