News

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ มีการประกวดร้องเพลง “The Voice of ราชสีห์ “เเละการแสดงดนตรีจากโอเวอร์เฮด ณ เวทีกลางอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.