News

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑ มีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ องค์กรเอกชน การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อลุ้นรับรางวัลและร่วมทำบุญกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035

Comments are closed.