News

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจังหวัดสระแก้ว (BLS Instructor) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจังหวัดสระแก้ว (BLS Instructor) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.