News

พิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้านซับมะนาว

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้

นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงาน

วันเด็กแห่งชาติ พร้อมกล่าวสาร์นงานวันเด็กประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านซับมะนาว

S__19071039 S__19071040 S__19071041 S__19071042 S__19071043 S__19071044

Comments are closed.