News

พิธีเปิดกิจกรรมค่ายศิลปะสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๑

วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานใน “พิธีเปิดกิจกรรมค่ายศิลปะสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๑ ” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓  กันยายน๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารบุญเล็กโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

Comments are closed.