News

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัฒนานคร “เหลือง – ดำเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัฒนานคร “เหลือง – ดำเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่เยาวชน ตามนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนวัฒนานคร

Comments are closed.