News

พิธีเปิดการเเข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประธานคณะกรรมการจัดการเเข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว ในปีนี้ มีหน่วยงานที่ส่งทีมสมัครเข้าร่วมการเเข่งขัน จำนวน ๒๑ ทีม ได้แก่ ๑. ทีมมณฑลทหารบกที่ ๑๙ ๒. ทีมเมธัส FC ๓. ทีมเทศบาลเมืองสระเเก้ว ๔. ทีมธัญญลักษณ์อุดมสุข ๕. ทีมชัยวัฒน์ค้าเหล็กอรัญ ๖. ทีมน้ำตาลและอ้อยตะวันออก ๗. ทีม ร.๑๒ พัน ๓ รอ. ๘. ทีมBUDDY SPORT FC ๙. ทีมโรงพยาบาลวัฒนานคร ๑๐. ทีมGU LOVE ๑๑. ทีมESSO ๑๒. ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ๑๓. ทีม เทศบาลตำบลคลองหาด ๑๔. ทีม ร.๑๒ พัน ๑ รอ. ๑๕. ทีม วังสุรา NGNK ๑๖. ทีม เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ๑๗. ทีมเทศบาลตำบลตาพระยา ๑๘. ทีมเขาฉกรรจ์ FC ๑๙. ทีมกอง ๔ ปอศ. ๒๐. ทีมโคกปี่ฆ้อง FC ๒๑. ทีมชายเเดนโคกสูง ทำการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสระเเก้ว (สนามที่ ๑) และ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (สนาม ๒)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Comments are closed.