News

พิธีเปิดการประชุมพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดนระหว่างประเทศจังหวัดสระเเก้วกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดนระหว่างประเทศจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ณ โรงแรมเดอะ เวโล โฮเทล แอนด์ บีเอ็มเอกซ์ ปั้ม แทรค อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0006 DSC_0015 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0044 DSC_0046 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0068 DSC_0076 DSC_0098

Comments are closed.