News

พิธีเปิดการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระเเก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดเลือกนักกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

DSC_0019 DSC_0020 DSC_0023 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0034 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0043 DSC_0045 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0054 DSC_0058 DSC_0062 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0074 DSC_0076 DSC_0078 DSC_0081 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0092

Comments are closed.