News

พิธีวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๑๙ ครบรอบปีที่ ๔๙

วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๑๙ ครบรอบปีที่ ๔๙ โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ พร้อมกับพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารกองบัญชาการ และพิธีเททองหล่อพระพุทธบูรพสัมฤทธิ์ ณ ที่ตั้งปกติถาวร บ้านทุ่งพระ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

DSC_0143DSC_0132 DSC_0133 DSC_0135 DSC_0004 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0028 DSC_0031 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0065 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0073 DSC_0078 DSC_0084 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0094 DSC_0098 DSC_0100 DSC_0105 DSC_0108 DSC_0113 DSC_0119 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0127 DSC_0130 DSC_0131

Comments are closed.