News

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระเเก้ว ร่วมกับ นายเเพทย์วิบูลย์ สุพุทธิธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง และนายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระเเก้ว โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ผู้อำนวยการกอง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

dsc_0004 dsc_0057 dsc_0060 dsc_0061 dsc_0066 dsc_0069 dsc_0070 dsc_0072 dsc_0076 dsc_0078 dsc_0081 dsc_0082 dsc_0088 dsc_0089 dsc_0090 dsc_0092 dsc_0093 dsc_0094 dsc_0104 dsc_0106 dsc_0108 dsc_0116 dsc_0120

Comments are closed.