News

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงศ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.