News

พิธีรดน้ำศพนายสิทธิโชค ปัจจา

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพนายสิทธิโชค ปัจจา ครูชำนาญการโรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ วัดท่าเกษม ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวปัจจา มา ณ ทีนี้

Comments are closed.