News

พิธีมอบวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจากนายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้แก่ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และน้ำยาเคมีกำจัดยุง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนำไปใช้ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

DSC_0144_2
DSC_0123_2 DSC_0117_2 DSC_0111_2 DSC_0108_2 DSC_0104_2 DSC_0101_2
DSC_0114_2
DSC_0094_2 DSC_0093_2 DSC_0085_2 DSC_0084_2 DSC_0078_2 DSC_0153_2 DSC_0147_2 DSC_0146_2 DSC_0137_2 DSC_0136_2 DSC_0135_2 DSC_0134_2 DSC_0127_2
DSC_0089_2 DSC_0079_2 DSC_0074_2 DSC_0139_2

Comments are closed.