News

พิธีปิดการเเข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ ๒๕๖๒” กศน.จังหวัดสระเเก้ว

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีปิดการเเข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ ๒๕๖๒” กศน.จังหวัดสระเเก้ว ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.