News

พิธิเปิดโครงการแข่งขันกีฬาบ้านแก้งสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการแข่งขันกีฬาบ้านแก้งสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.