News

พระราชทานเพลิงศพนายไพโรจน์ หงษ์ทอง

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมเป็นเกียรติทอดผ้าบังสุกุลในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายไพโรจน์ หงษ์ทอง อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร, อดีตหัวหน้าส่วนส่งเสริมการศึกษา กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ วัดนครธรรม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

Comments are closed.