News

ผู้ใหญ่บ้าน ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด เข้าพบนายกฯ

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ผู้ใหญ่สุชาติ มหาวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว พร้อมคณะ เข้าพบ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อพูดคุยรายละเอียด เรื่อง “การทำถนนลาดยาง ไร้ฝุ่น” ม.๖ และ ม.๗ ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดยนายกฯ ได้สั่งการให้กองช่างลงพื้นที่สำรวจ และหาแนวทางปรับปรุงถนนลาดยางไร้ฝุ่นต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๒)
DSC_0010_resize
DSC_0002_resize DSC_0003_resize DSC_0005_resize DSC_0006_resize DSC_0007_resize

Comments are closed.