News

ปิดกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านภัยยาเสพติด อำเภอตาพระยา ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านภัยยาเสพติด อำเภอตาพระยา ประจำปี ๒๕๖๑ THAPRAT GAME ณ โรงเรียนทัพราชวิทยา ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

DSC_0013 DSC_0014 DSC_0018 DSC_0030 DSC_0040 DSC_0044 DSC_0047 DSC_0052 DSC_0056 DSC_0059 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0068 DSC_0075 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0083

Comments are closed.