News

ปรับปรุงถนนสายบ้านวังรีเชื่อมกับบ้านคลองคันโท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยนายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้สั่งการให้กองช่าง ไปทำการซ่อมปรับปรุงถนนในความรับผิดชอบ สายบ้านวังรี ตำบลหนองตะเคียนบอน เชื่อมบ้านคลองคันโท อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว ตั้งเเต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

5480 5481 5484 5485 5487 5489 5490 5491 5494 5496

Comments are closed.