News

ปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งทะเล – บ้านเจริญสุข

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชาชนชาวตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว ขอขอบคุณ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สระเเก้ว ดำเนินการปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ ๑๓ ถึง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนขนส่งผลิตผลทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

01 02 03

Comments are closed.