News

ปรับปรุงลาดยางถนนสายบ้านหนองหมากฝ้าย-ซับนกแก้ว

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ออกทำการปรับปรุงถนนและลาดยาง

ถนนสายบ้านหนองหมากฝ้าย-ซับนกแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว ตามนโยบายของ

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่

 

 

IMG_2213 IMG_2214 IMG_2215 IMG_2216 IMG_2217 IMG_2218 IMG_2219 IMG_2220

 

Comments are closed.