News

ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายเข้าถ้ำเพชรโพธิ์ทอง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจาก
นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้ไปปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายเข้าถ้ำเพชรโพธิ์ทอง อำเภอคลองหาด โดยวันนี้ได้ทำการปูพื้นผิวถนนต่อจากเดิม จนกว่าจะใช้งานได้ตามปกติ

1 2 3 4 6 7 8 9 10 10 12

Comments are closed.