News

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลสระขวัญ – ตำบลศาลาลำดวน

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งพลวง หมู่ที่ ๔ (ตำบลสระขวัญ) – บ้านเนินไทร หมู่ที่ ๑๕ (ตำบลสระขวัญ) – บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๓ (ตำบลศาลาลำดวน) – บ้านหนองลีซอ หมู่ที่ ๑๒ (ตำบลศาลาลำดวน) – บ้านแก่งสีเสียด หมู่ที่ ๓ (ตำบลสระขวัญ) – บ้านวังตีอก หมู่ที่ ๑๓ (ตำบลสระขวัญ) เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก โดยมีชาวบ้าน และสมาชิก อบต.ศาลาลำดวน เข้ามาร่วมดูเเลความเรียบร้อย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comments are closed.