News

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลสระขวัญ – ตำบลศาลาลำดวน

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติงานภารกิจต่อเนื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลสระขวัญ – ตำบลศาลาลำดวน โดยวันนี้ดำเนินการเส้นทางรอบหมู่บ้านเนินไทรหมู่ที่ ๑๕ และ จากหมู่ที่ ๑๕ ถึงบ้านแก่งสีเสียด หมู่ที่ ๓ ตำบลสระขวัญ และหมู่ที่ ๑๕ ถึงบ้านวังตีอก หมู่ีที่ ๑๓ ตำบลสระขว้ญ บัดนี้ดำเนินการเเล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Comments are closed.