News

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองผักแว่น – ละลุ

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกทำการ slerry seal ซ่อมแซมปรับปรุงถนน โดยลงไพร์โคตปูพื้นผิวถนนพร้อมบดอัดด้วยหินคลุก บริเวณถนนสายบ้านหนองผักแว่น – ละลุ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Comments are closed.