News

ประชุม ก.จ.จ.สระเเก้ว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๒)

Comments are closed.