News

ประชุมเพื่อจัดทำหรือทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมเพื่อจัดทำหรือทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว โดยมีส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 DSC_0012-3DSC_0017-2DSC_0005DSC_0013-3DSC_0015-2

Comments are closed.