News

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔ “การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทยสานสายใยไร้รอยต่อ” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

DSC_0046 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0057 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0063 DSC_0068 DSC_0071 DSC_0073 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0081 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0097 DSC_0100 DSC_0106 DSC_0109 DSC_0111 DSC_0116 DSC_0117 DSC_0119 DSC_0121

Comments are closed.