News

ประชุมเตรียมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓) นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมหารือร่วมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ในการเตรียมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0003 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0021 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0044 DSC_0047

Comments are closed.