News

ประชุมหารือข้อราชการ

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมหารือข้อราชการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๒)

DSC_0001 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0017

Comments are closed.