News

ประชุมหารือการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๒)

DSC_0002 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0035 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0044

Comments are closed.