News

ประชุมหารือการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เพื่อประชุมหารือการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยบูรพาแห่งเเรกของจังหวัดสระเเก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๒)

DSC_0081 DSC_0083 DSC_0085 DSC_0087 DSC_0094 DSC_0096 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0104 DSC_0106 DSC_0108 DSC_0113

Comments are closed.