News

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เที่ยนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในเรื่องของ – การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯมาทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ (เป็นการส่วนพระองค์) ณ สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 – การพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังจากโควิด-19 เริ่มลดน้อยลง และการปลดล็อกระยะที่ 3. – การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการเดินทางของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว. – การเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของนักเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้ว ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 

Comments are closed.