News

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว รับทราบนโยบายกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นกรณีเร่งด่วน ภายหลังรับทราบนโยบายเร่งด่วนจาก นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในปัจจุบัน

ตามที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดสระแก้ว ได้ร้องขอความช่วยเหลือถึงปัญหาความขาดแคลนของหน้ากากอนามัย และราคาที่สูงมากในท้องตลาด ซึ่งหน้ากากอนามัยถือเป็นอุปกรณ์สำคัญมากในการสวมใส่เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในระบบทางเดินหายใจ

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ได้ข้อสรุปว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะเร่งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตัดเย็บทำหน้ากากอนามัยเพื่อผลิตออกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสระแก้ว ฟรี❗️เป็นกรณีเร่งด่วนที่สุด (ทันทีที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการตัดเย็บผลิตหน้ากากอนามัย ส่งถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว จะประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบทันที)

ทั้งนี้ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสระแก้วทุกคน มั่นใจ และเชื่อมั่นว่า เราทุกคนจะร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ไปด้วยกัน

Comments are closed.