News

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0003 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0042

Comments are closed.