News

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดย นายก่อเกียรติ คติกำจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมดังกล่าวมี นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0034 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0043 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0073

Comments are closed.