News

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วฯ

วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นายก่อเกียรติ คติกำจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0029DSC_0016DSC_0037 DSC_0048 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0060DSC_0035 DSC_0039 DSC_0040

Comments are closed.